Shop

Shop default

ارزیابی شیوه های شناخت ، سنجش و مهندسی افکار عمومی در رسانه هاس نوین اجتماعی
  • ارزیابی شیوه های شناخت ، سنجش و مهندسی افکار عمومی در رسانه هاس نوین اجتماعی
  • ارزیابی شیوه های شناخت ، سنجش و مهندسی افکار عمومی در رسانه هاس نوین اجتماعی
  • ارزیابی شیوه های شناخت ، سنجش و مهندسی افکار عمومی در رسانه هاس نوین اجتماعی
  • ارزیابی شیوه های شناخت ، سنجش و مهندسی افکار عمومی در رسانه هاس نوین اجتماعی
  • ارزیابی شیوه های شناخت ، سنجش و مهندسی افکار عمومی در رسانه هاس نوین اجتماعی
  • ارزیابی شیوه های شناخت ، سنجش و مهندسی افکار عمومی در رسانه هاس نوین اجتماعی
  • ارزیابی شیوه های شناخت ، سنجش و مهندسی افکار عمومی در رسانه هاس نوین اجتماعی

ارزیابی شیوه های شناخت ، سنجش و مهندسی افکار عمومی در رسانه هاس نوین اجتماعی

1،500،000ریال
کد محصول : 096

تعداد صفحات :247

نویسنده : حجت قلی زده ، مهسا ماه پیشانیان

خرید از باسلام

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0
© 2017 POLO - Responsive Multi-Purpose Joomla Template. All Rights Reserved. payothemes