کتاب وضعیت سواد رسانه ای میان مردم و مسئولان
  • کتاب وضعیت سواد رسانه ای میان مردم و مسئولان
  • کتاب وضعیت سواد رسانه ای میان مردم و مسئولان
  • کتاب وضعیت سواد رسانه ای میان مردم و مسئولان
  • کتاب وضعیت سواد رسانه ای میان مردم و مسئولان
  • کتاب وضعیت سواد رسانه ای میان مردم و مسئولان
  • کتاب وضعیت سواد رسانه ای میان مردم و مسئولان
  • کتاب وضعیت سواد رسانه ای میان مردم و مسئولان

کتاب وضعیت سواد رسانه ای میان مردم و مسئولان

2،100،000ريال

تعداد صفحات :249

نویسنده گان:سید مرتضی میرتبار ،یاور عیوضی ، علی اکبر عیدالاحدی مقدم

 

خرید از باسلام

© 2017 POLO - Responsive Multi-Purpose Joomla Template. All Rights Reserved. payothemes